Biên dịch - Biên tập phim

Ngày cập nhật 23-06-2021


a.       Biên dịch:

-         Biên dịch từ kịch bản phim: Thông thường mỗi phim khi mua bản quyền sẽ đính kèm với một kịch bản thoại chi tiết, biên dịch viên của công ty chúng tôi sẽ dựa trên kịch bản quý khách hàng gửi tới để biên dịch sang kịch bản tiếng Việt với độ chính xác cao.

-         Biên dịch không có kịch bản phim: Nếu quý khách hàng không có kịch bản phim đính kèm, chúng tôi nhận biên dịch trực tiếp từ thoại nhân vật, thông qua nền tiếng gốc, lắng nghe trực tiếp đối thoại của từng nhân vật, từ đó chuyển thể một cách có hệ thống thành một kịch bản tiếng Việt hoàn chỉnh dưới dạng file Word, bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của các nhân vật trong phim.

b.      Biên tập:

Hình thức biên tập có 2 dạng:

-         Biên tập thuyết minh: Ở dạng biên tập cho phim truyết minh, chúng tôi sẽ chú trọng câu văn của nhân vật chính trong phân cảnh, trau chuốt và giữ cho câu văn uyển chuyển hay nhất có thể, để giữ vững vẻ đẹp của lời thoại trong ngôn từ. Hình thức biên tập này được thực hiện chủ yếu trên file Word, và được kiểm tra lại song song với việc chạy thoại ngôn ngữ gốc.

-         Biên tập lồng tiếng: Dưới hình thức biên tập dành cho phim lồng tiếng, chúng tôi lại chú trọng sự khớp miệng, để khẩu hình của tiếng Việt trùng khớp với khẩu hình của tiếng gốc, câu thoại đọc xuôi và thực tế nhất có thể. Biên tập viên ở hình thức biên tập này ngoại trừ việc chỉnh sửa trên file Word, song song đó sẽ lắng nghe ngôn ngữ gốc và điều chỉnh câu thoại tiếng Việt có số lượng từ bằng với số lượng từ trong câu thoại của ngôn ngữ gốc.

 
 
 
 
Go to top