Dựng phim tổng hợp

Ngày cập nhật 23-06-2021


Công ty chúng tôi cũng đảm nhận gói dịch vụ dựng phim bao gồm tiếng động, hậu kỳ, và thu trực tiếp tiếng động…đối với các thể loại phim truyền hình Việt Nam, phim truyền hình nước ngoài, đoạn quảng cáo…dành cho những khách hàng có nhu cầu

 
 
 
 
Go to top